Deniz Hukuku

Çimariva Legal Solutions olarak deniz ticaret hukuku ve deniz sigorta hukukuna ilişkin her türlü...

Detaylı Bilgi

Sigorta Hukuku

Büromuz sigorta şirketlerine, sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe...

Detaylı Bilgi

Taşımacılık Hukuku

Hukuk büromuz uluslararası kara, deniz, hava , demiryolu taşımacılığı ve CMR konusunda...

Detaylı Bilgi

İş Hukuku

Çimariva Legal Solutions olarak müvekkil firmalar için toplu ve bireysel iş sözleşmelerinin kaleme alınması...

Detaylı Bilgi

Şirketler, Sözleşmeler ve Ticaret Hukuku

Çimariva Legal Solutions olarak gerçek kişiler ve/veya tüzel kişiler arasında meydana gelen sözleşme...

Detaylı Bilgi

İcra ve iflas hukuku

Çimariva Legal Solutions olarak alacaklı ve borçlu olan müvekkillerimizi en iyi şekilde...

Detaylı Bilgi

Kişisel Verilerin Korunması

Çimariva Legal Solutions olarak, 6698 sayılı kanun çerçevesinde yasaya uyumlu hale getirilmesi...

Detaylı Bilgi

Ceza hukuku

Çimariva Legal Solutions olarak Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemeleri’nin...

Detaylı Bilgi

Aile ve Boşanma Hukuku

Boşanma, her ne kadar istenmeyen bir hukuki yol olsa da Çimariva Legal Solutions olarak müvekkillerimize...

Detaylı Bilgi

Miras Hukuku

Miras, Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altında olan hukuki bir haktır. Miras hukuku, ölüm...

Detaylı Bilgi